Τα νέα μας

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

hatta85 χρόνια ιστορίας συναντούν την SBC Cleaners! Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων, μας ανέθεσε τον αρχικό καθαρισμό των νέων εγκαταστάσεων της.

Στα νέα γραφεία, η εταιρεία καθαρισμού SBC Cleaners προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων, των υαλοπινάκων καθώς και την προμήθεια όλων των αναλώσιμων καθαρισμού.