Τα νέα μας

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία καθαρισμού SBC Cleaners σημετείχε με επιτυχία στην παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα » οικολογικές υπηρεσίες και προιόντα καθαρισμού ». Το σεμινάριο οργανώθηκε από την εταιρεία CPT Παρασκευόπουλος Διονύσης και διήρκησε 8 ώρες και έγινε στις 19/11/2011. Μετά το πέρας του σεμιναρίου αποδόθηκε στον κάθε συμετέχοντα πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου αναγνωρισμένο από κρατικό φορέα και συγκεκριμένα από το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ

Η ουσία του σεμιναρίου ειναι πώς μια εταιρεία σαν την δική μας η οποία διαθέτει συνεργεία καθαρισμού τα οποία επεμβαίνουν για εφαρμογές καθαριότητας σε πολούς τομείς, όπως σχολεία, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους ιατρικού ενδιαφέροντος, να μπορει να διαχειρήζεται με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα όλα τα υλικά καθαριότητας τα οποία χρησιμοποιούμε. Παρόλο που οι γενικές αρχές χρήσης απορρυπαντικών δεν έχουν αλλαξει δραματικκά ένα σεμινάριο σαν αυτό που παρακολουθήσαμε »φωτίζει» σαν να λέγαμε κάποιες πτυχές που δεν τις γνωρίζαμε.

Ο στόχος μας παραμένει όλα αυτα τα 17 χρόνια που δραστηριοποιούστε στον τομέα καθαρισμού, ο ίδιος, να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς της εργασίας μας σεβόμενοι με αυτόν τον τρόπο πάντα τους πελάτες μας.