Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επισκευές

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και επισκευές

Στον ηλεκτρολογικό τομέα αναλαμβάνουμε εργασίες μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, την αναβάθμιση ή την επέκτασή της. Επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για χρήση του δημοσίου σύμφωνα με τα νέα πρότυπα έκδοσης πιστοποιητικών.

Σας εγγυόμαστε την άμεση επέμβασή μας και την λύση του προβλήματός σας σε πολύ οικονομικές τιμές.

Με γνώμονα πάντα την ποιότητα και τον σεβασμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουμε επιλέξει αξιόπιστους επαγγελματίες για συνεργάτες μας.